Energetický certifikát

Energetická certifikácia a energetické hodnotenie budov

akustické meranie

Investícia do nehnuteľnosti patrí ku kľúčovým rozhodnutiam v živote. Či už ide o stavbu, kúpu, alebo prenájom. Aby ste sa rozhodli správne, potrebujete poznať náklady na energie.

Umožní vám to energetický certifikát. Získate prehľad o spotrebe a prevádzkových nákladoch.

Energetický certifikát obsahuje údaje, ktoré svedčia o vlastnostiach a parametroch technických zariadení budovy. Určuje, do akej miery je energeticky úsporná. A to zaradením do triedy A1 – A0. Najlepšie hodnotené objekty majú predpoklad najnižšej spotreby energie a najnižšie prevádzkové náklady.

 • A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie
 • A1 – ultranízkoenergetická budova
 • B – nízkoenergetický objekt
 • C – budova s nízkou spotrebou energie
 • D – hospodárny objekt
 • E – nehospodárny objekt
 • F – nevyhovujúca budova
 • G – mimoriadne nevyhovujúca budova

Hospodárnosť budovy závisí od celkového množstva energie, ktoré potrebujete na plnohodnotné užívanie objektu. Hlavne v súvislosti s vykurovaním a ohrevom teplej vody.

Ukážka energetického certifikátu:

Energetický certifikát - rodinný dom
Energetický certifikát - administratívna budova

Energetická certifikácia budov motivuje staviteľov, aby už v projektovej fáze kládli dôraz na energeticky efektívne a úsporné riešenia. Cieľom je vytvoriť optimálne prostredie a znížiť emisie oxidu uhličitého pri prevádzke budovy.

Certifikát platí 10 rokov. Ak vlastníte certifikovanú nehnuteľnosť, uchovajte ho počas celej doby platnosti. Pri predaji objektu musíte uviesť výsledok certifikácie v inzeráte a odovzdať doklad novému majiteľovi. Pri prenájme mu stačí odovzdať kópiu.

Kedy potrebujete energetický certifikát?

Energetický certifikát je povinný dokument pri kolaudácii novej alebo rekonštruovanej budovy. Nespoliehajte sa na to, že ho vybavíte dodatočne, alebo si vás úrady nevšimnú. Riskujete pokutu do výšky 3 000 eur.

Energetický certifikát potrebujete:

 • pri predaji objektu,
 • pri prenájme objektu,
 • pri dokončení novej budovy,
 • pri významnej rekonštrukcii budovy.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na rodinné a bytové domy, administratívne budovy, školy a školské zariadenia, nemocnice, hotely a reštaurácie, športové haly a ďalšie nevýrobné objekty, ktoré spotrebúvajú energiu. Nehnuteľnosť má byť pred certifikáciou dokončená.

Prečo si vybrať nás

Vypracujeme pre vás energetický certifikát ku kolaudácii nehnuteľnosti. Bez neho vám stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

Pôsobíme v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Sme k dispozícii domácnostiam aj firmám.

 • Spoľahnite sa na odborný priebeh certifikácie. Vašu nehnuteľnosť preverí expert, ktorý úspešne prešiel skúškou odbornej spôsobilosti.
 • Vždy k vám prídeme na obhliadku budovy, aby ste dostali čo najpresnejšiu analýzu.
 • Certifikát získate do 5 pracovných dní od obhliadky.
 • V prípade vhodných podmienok zabezpečíme meranie termovíznou kamerou, ktoré detailne preskúma a odhalí tepelné mosty.
 • Poskytujeme odborné poradenstvo. Bezplatne.

Cena za vypracovanie energetického certifikátu domu závisí od jeho veľkosti. Pri ostatných budovách vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Nedajte sa nachytať falošnými odborníkmi, ktorí sľubujú expresné vydanie bez obhliadky za nízku cenu. Alibisticky na vás prenášajú zodpovednosť za správnosť údajov. Hrozí, že dostanete nekvalitný doklad na základe nepresných výpočtov.

Od certifikátu vás delia len 3 kroky

Vypracujeme pre vás energetický certifikát ku kolaudácii nehnuteľnosti. Bez neho vám stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

Pôsobíme v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Sme k dispozícii domácnostiam aj firmám.

 • Poviete nám viac o vašej nehnuteľnosti. Oboznámime sa so základnými informáciami o mieste a objekte.
 • Dohodneme si termín obhliadky, počas ktorej vykonáme analýzu hospodárnosti objektu.
 • Podľa výsledkov analýzy spracujeme energetický certifikát. Získate ho do 5 pracovných dní.

Potrebujete energetický certifikát? Vyplňte kontaktný formulár a získajte nezáväznú cenovú ponuku: