Akustické merania

Meranie hluku, nepriezvučnosti a času dozvuku

akustické meranie

Akustický komfort v obytných miestnostiach tvorí dôležitú súčasť kvality bývania. Tento komfort býva často narušovaný počuteľným hlukom vznikajúcim mimo vnútorného prostredia domu či bytu a sú teda prekročené decibelové hodnoty, ktoré ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 549/2007 Z. z.. Zvyčajne sa jedná o hluk, ktorý spôsobujú vlaky a osobné či nákladné autá alebo aj o hluk, ktorý vydávajú rôzne technologické zariadenia nachádzajúce sa v priľahlom exteriéri.

Tak isto môže byť akustický komfort narušený činnosťou v susedných bytoch. Často v deliacich konštrukciách absentujú materiály s kvalitnou zvukovou izoláciou a nie je dodržaná norma STN 73 0532, ktorá určuje zvukovoizolačné vlastnosti budov a stavebných konštrukcií. Tento nepríjemný „fenomén“, kedy je všetko počuť, platí aj pre školské učebne a tiež pre pracovné prostredie v kanceláriách.

Meranie hluku v priestoroch pamiatky
Meranie hluku v kancelárskych priestoroch
Meranie hluku v zasadacej miestnosti
Meranie hluku v podzemných garážach

Posúdenie zvukovej izolácie vnútorných konštrukcií oddeľujúcich napríklad susedov sa vykonáva pomocou meraní tzv. vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti. Vzduchová nepriezvučnosť je tá, kedy zvuk prestupuje do susediacej miestnosti vzduchom. Vtedy sa posudzujú zvislé steny a tie stropné konštrukcie, pri ktorých sa šíri zvuk z nižšieho poschodia do poschodia nad ním. Kroková nepriezvučnosť zas posudzuje kvalitu nášľapných vrstiev, zvuk vzniká klopaním na podlahe a pomocou špeciálneho kladivkového zariadenia sa zisťuje, či nie je zanedbaná zvuková izolácia podlahy a neprechádza „dupot“ z horného poschodia ku spodným susedom viac ako povoľuje norma.

Ako bolo vyššie spomenuté, tak existuje norma na zvukovú izoláciu konštrukcií a vyhláška, ktorá ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov. Pri podozreniach na nadmerný hluk je možné meraním hluku alebo vzduchovej resp. krokovej nepriezvučnosti analyzovať, či sú hodnoty normy alebo vyhlášky prekročené. V prípade prekročenia nameraných hodnôt sa tieto merania používajú ako odborný podklad pri sťažnostiach na hluk a pri následných reklamačných konaniach. V opačnom prípade kedy sú hodnoty hluku a nepriezvučností dodržané, tak tieto merania slúžia k účelu kolaudácie.

Poskytujeme služby v 4 hlavných oblastiach:

  • Meranie hluku
  • Meranie neprezvučnosti a času dozvuku
  • Hlukové a akustické štúdie
  • Znižovanie hluku a opatrenia

Pre podrobnejšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať. Radi Vám s Vaším problémom pomôžeme.